ข่าว

โปรโมชั่น

14. Sep. 2021

Event : สะสม Gold Star แลกรับรางวัลสุดแรร์ ประจำเดือนกันยายน


Event : ตามล่าหาดาวทองแลกรับรางวัลสุดแรร์ ประจำเดือนกันยายน

เงื่อนไขกิจกรรม :  เพียงทำการเล่นครบเวลาที่กำหนดในช่วงเวลากิจกรรม 
ก็สามารถรับ Gold Star ไปสะสมเพื่อแลกรับรางวัลทั้งหมดกันไปเลย
โดยของรางวัลสุดแรร์ มี Namcard Virgo ถาวร ที่เหมาะแก่การครอบครอง

*หมายเหตุ  ผู้เล่นสามารถเก็บ Gold Star สะสมได้สูงสุด 4 ชิ้นต่อวัน

จำนวนของรางวัลที่ผู้เล่นสามารถสะสม Gold Star เพื่อรับรางวัลตามลำดับ ดังนี้ !!

รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้เล่นจะได้รับรางวัลทั้งหมด โดยอ้างอิงจากจำนวน Gold Star ที่ผู้เล่นสะสม**หมายเหตุ  ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลภายใน 7 วันทำการ หลังจบกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม :  15 กันยายน 2564 - 29 กันยายน 2564 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์